اولین جلسه دیدار سران دو کره در نشست پیونگ یانگ برگزار شد.
@akharinkhabar