کانال آخرین خبر
کانال آخرین خبر

🔺شناسایی ۳۹۰۰ میلیارد تومان فرار مالیاتی در مناطق ویژه و آزاد

🔹رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور از شناسایی سه هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان فرار مالیاتی در مناطق ویژه و آزاد تجاری، صنعتی و مطالبه این میزان مالیات خبر داد

🔸اپ آخرین خبر👇🏻
yon.ir/AsH1b