کانال آخرین خبر
کانال آخرین خبر

♦️مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران:

🔹درحال حاضر وضعیت سدهای ایران بحرانی است و باید دعا کرد که بارندگی خوبی در فصل پاییز داشته باشیم تا بتوانیم این وضعیت را سروسامان دهیم

@Akharinkhabar