کانال آخرین خبر
کانال آخرین خبر

♦️الف مدعی شد: تاج رییس فدراسیون فوتبال با افزایش درصد جانبازی اش از ۵ درصد به ۵۲ درصد​​ شامل قانون منع بکارگیری بازنشستگان نمی شود و باقی می ماند!/ الف
@akharinkhabar