♦️رییس کمیسیون امنیت ملی: درباره FATF باید کشور را از این بی تصمیمی خلاص کنیم

@Akharinkhabar