🔺«آیت الله یزدی» در دیدار با اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس:

🔹شورای نگهبان به دور از مصلحت اندیشی، لوایح مربوط به FATF را بر مبنای شرع و قانون اساسی مورد بررسی قرار می دهد

@Akharinkhabar