🔺880 میلیون دلار قطعات خودرو وارد کشور شد

🔹بررسی آمارهای تجارت خارجی نشان می‌دهد، تا پایان مرداد ماه سال جاری ۸۸۰ میلیون دلار قطعات منفصله خودرو وارد کشور شده که درمقایسه با مدت مشابه پارسال 103 درصدرشد داشته است/ مهر

🔸اپ آخرین خبر👇🏻
yon.ir/AsH1b