🔺تلاش برای تغییر استاد داور مخالف رساله « حسین فریدون»

🔹بنابر اعلام برخی منابع دانشکده علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی در حال تغییر یکی از اساتید داور جلسه دفاع حسین فریدون از رساله‌اش هستند تا این جلسه را هفته آینده برگزار کنند!

🔹گفتنی است این داور که دانشکده در حال تغییر آن است مخالف رساله فریدون بوده است/فارس

🔸اپ آخرین خبر👇🏻
yon.ir/AsH1b