♦️رئیس شورای شهر تهران: ماهانه 45 میلیارد تومان به روزنامه همشهری یارانه می‌دهیم

🔹موضوع همشهری پیچیده است و دچار چالش‌هایی شده است
🔹در ۱۲ سال گذشته روزنامه همشهری بسیار بزرگ شده است و در حال حاضر 1100 نیرو دارد
🔹موضوع قانون منع بکارگیری بازنشستگان، فقط شامل شهرداری تهران نیست بلکه بیش از 1800 نفر از مدیران ارشد کشور در این قانون تحت‌الشعاع قرار می‌دهد
🔹 18 تا 20 نفر از استانداران در این قانون مشمول می‌شوند و دولت با روش‌های خاصی که دارد به دنبال حل مشکل این استانداران است

🔸اپ آخرین خبر👇🏻
yon.ir/AsH1b