♦️قیمت سفر عراق به مرز 3.5 میلیون تومان رسید

🔹مدیرکل عتبات سازمان حج و زیارت: با توجه به پرداخت ارزی هزینه‌های اقامت، تغذیه،امنیت و ترانسفر، قیمت سفر هوایی به عراق حدود ۶۰ درصد و سفرهای زمینی تا ۴۰ درصد افزایش پیدا کرده است/ عصرایران

@Akharinkhabar