🔺خبر ارائه تسهیلات به سربازان متاهل جدید نیست

🔹خبری که با عنوان "پنج هدیه به سربازان متاهل با موافقت فرمانده کل قوا " در حال انتشار در رسانه هاست، قدیمی و مربوط به سال 1395 بوده است.

🔸اپ آخرین خبر👇🏻
yon.ir/AsH1b