📸انتقاد تند رشیدپور ازروزنامه شرق؛عذرخواهی به اندازه آبرویی که ازمهران مدیری بردید خواهد شد؟

🔸روزنامه شرق پیش از این مهران مدیری رابه دریافت پول از موسسات مالی غیر مجاز متهم کرده بود
@akharinkhabar