🔺استانداران از قانون منع به کارگیری بازنشستگان مستثنی شدند

نماینده مردم درگز در مجلس:
🔹به تشخيص دولت مشاغل حساس كه به احتمال زياد استاندارى، فرماندارى و برخى مشاغل دیگر مشمول اين قانون نمى شوند.
🔹به همين دليل، استاندار خراسان رضوى در سمت خود حضور خواهد داشت/خبرآنلاین

🔸اپ آخرین خبر👇🏻
yon.ir/AsH1b