🚩رهبر انقلاب در احکام جداگانه ای دریادار پاسدار "علیرضا تنگسیری" را به سمت فرمانده نیروی دریایی سپاه و دریادار پاسدار "علی فدوی" را به عنوان معاون هماهنگ کننده سپاه منصوب کردند

@Akharinkhabar