🔺چین میزبان بیشترین میلیاردرها در جهان است

🔹براساس گزارش موسسه تحقیقاتی «هورون» میلیاردرهای چینی گوی سبقت را طی سال‌های اخیر از آمریکایی‌ها ربودند و امسال با داشتن 819 نفر، دارای بیشترین میلیاردر در جهان هستند/ ایرنا

@Akharinkhabar