♦️۵۰۰ هزار ایرانی دیروز برای خرید ۱۶ هزار خودرو اقدام کردند

🔹رئیس انجمن قطعه سازان: در حال حاضر برای فروش اینترنتی ۱۶ هزار خودرو، ۵۰۰ هزار نفر و برای فروش ۲۴۷ خودرو حدود ۲۰۰ هزار نفر برای خرید به سایت مراجعه کردند زیرا سود حاشیه بازار بسیار زیاد است

@Akharinkhabar