🔺برادر دبیر شورای عالی امنیت ملی درگذشت

🔹هادی شمخانی از "کارشناسان برجسته و متخصص در حوزه نفت" بوده است
🔸مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی: بر اساس خواست و تاکید دریابان علی شمخانی، عموم بزرگوارانی که علاقه مند به بیان تسلیت به ایشان هستند از صدورآگهی تسلیت، اهدای تاج گل و مواردی از این دست جدا خودداری فرمایند.
@Akharinkhabar