🔺خبرسازی ناشیانه درباره توافق پوتین و ترامپ در خصوص ایران

🔹در حالی که بعد از دیدار تیرماه ترامپ و پوتین مقام های روسیه بارها از حضور ایران در سوریه دفاع کرده اند رویترز به نقل از یک مقام دولت ترامپ نوشته سران دو کشور درهلسینکی بر سر اصل خروج ایران از سوریه توافق کرده اند/فارس

🔸اپ آخرین خبر👇🏻
yon.ir/AsH1b