🔺ماجرای تلخ و تاسف بار دیپورت اشتباهی یک جانباز اعصاب و روان به افغانستان /همسر جانباز شهید قاسم رضایی: دنبال عذرخواهی نیستم فقط پیکر شوهرم را بازگردانید
👇جزئیات بیشتر
akharinkhabar.ir/social/4511903