🔺📸 دختر بیکار آقای نماینده کارت خبرنگاری دارد

🔹نماینده تهران درحالی از بیکاری دخترش خبرداده بود، که نام دختر وی در لیست دریافت کنندگان طرح ترافیک خبرنگاری دیده می‌شود!/نسیم‌آنلاین
@Akharinkhabar