🔺تصویری از سفر وزیر نروژی و دوست ایرانی الاصلش که منجر به استعفای او شد

🔺او بدون اطلاع به ایران سفر کرد وبرخلاف مقررات نروژ گوشی موبایل دولتی اش را به همراه برد

🔸اپ آخرین خبر👇🏻
yon.ir/AsH1b‎