🔺پسران و دختر وزیر ارشاد کجا هستند و چه شغلی دارند؟

📸توئیت سید عباس صالحی درباره‌ی وضعیت تحصیلی و کاری فرزندان خود
@akharinkhabar