🔺شرکت چینی جایگزین توتال شد

شرکت ملی نفت ایران:
🔹شرکت ملی نفت چین (CNPC) با سهم ٨٠.١ درصدی در فاز ١١ پارس جنوبی جایگزین توتال فرانسه شد و به کار ادامه می‌دهد
@akharinkhabar