ترامپ به قوانین خودش هم پایبند نیست!
والدین همسر ترامپ که اهل اسلوونی هستند با وجود دستورات ضدمهاجرتی او با حضور در دادگاه در نیویورک، سوگند شهروندی آمریکا را به جا آوردند/شبکه خبر
@akharinkhabar