♦️معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد از بنگاه رسانه‌ای سرمایه‌گذاری "آخرین‌خبر" بازدید کرد
🔺دکتر سلطانی فر در این بازدید با فعالیت‌ و توانمندی های مجموعه "آخرین خبر" آشنا شد
@akharinkhabar