🛢 کشف میدان عظیم نفتی در مرز ایران و پاکستان تکذیب شد

🔹وزارت انرژی پاکستان، اظهارات اخیر 'عبدالله حسین هارون' وزیر امور خارجه دولت انتقالی این کشور مبنی بر کشف میدان عظیم نفتی در مرز ایران و پاکستان را تکذیب کرد./ ایرنا
@akharinkhabar