♦️آخرین خبرها

🔺مدرک دانشگاهی شهردار کرج باطل شد/فارس

🔺دولت سوئیس از شرکت های خود خواست که به رغم تحریم های آمریکا، روابط بازرگانی خود را با ایران ادامه دهند.

🔺وزیر انرژی ترکیه :ما به خرید گاز از ایران ادامه خواهیم داد چرا که ما نمی‌توانیم شهروندان خود را در تاریکی ببینیم

🔺اپ آخرین خبر👇🏻
yon.ir/AsH1b