♦️هم اکنون تزریق سنگین ارز توسط ۱۱شرکت پتروشیمی به بازار ثانویه

▫️نرخ‌های پیشنهادی از ۸۰۷۷ تا ۸۳۹۰ تومان میباشد/ فرارو

🔺اپ آخرین خبر👇🏻
yon.ir/AsH1b‎