♦️نگهبان سلامی در موافقت با استیضاح وزیر کار:آقای وزیر عده‌ای از افراد بازنشسته و فرصت‌طلب اطراف شما را گرفته‌اند و فرصت خدمت از جوانان را گرفتند و مجموعه وزارت کار را برای ثروت‌‌اندوزی خود و اقوام خود در نظر گرفتند.

🔹 ما نمایندگان باید از خود سوال کنیم که امروز در چه وضعیتی قرار گرفته‌ایم. مجلسی که استیضاح در دستور کار آن قرار گرفته است چرا حاضر به صحبت نیست آیا با این چیزی از مجلس در ذهن مردم باقی می‌ماند؟

🔹آیا بهتر نبود شما به جای لابی‌گری و امورات غیرحرفه‌ای وظایف وزارتخانه را انجام می‌دادید تا هر روز مجلس مجبور به استیضاح شما نباشد.

🔺اپ آخرین خبر👇🏻
yon.ir/AsH1b