♦️ظریف: جهان از اوامر توئیتری ترامپ تبعیت نمی‌کند/ توقف تجارت [با] ایالات متحده و از بین بردن ۱۰۰ هزار شغل در ایالات متحده مشکلی برای ما ایجاد نمی‌کند.
@akharinkhabar