♦️روحانی(13): تا مردم ما در صحنه هستند و تا نیروهای مسلح ما هستند، خطر جنگی وجود ندارد

🔹من باید از مردم تشکر کنم، امسال فشارهای شدید و ناملایمات زیادی داشتند
🔹مردم با ما در تماسند، در فضای مجازی هم وقت می‌گذارم ‌و میبینم نظرات مردم را
🔹مردم با فشار شدیدی مواجه بودند؛ مشکل آب داشتیم، مشکل برق داشتیم، مشکلات زیست محیطی داشتیم، مشکلات ارز پیش آمد، اما مردم ما مردم صبور و ‌نجیبی هستند
🔹این همه تبلیغ می‌کنند مردم بیرون بیایند، اما مردم توجه نمی‌کنند.
🔹از نظر امنیت ملی احساس خطر نمی‌کنم، با دنیا روابط بهتری می‌بینم، آینده منطقه را توام را ثبات و صلح بیشتر میبینم. مبنای ما گفتگو است و این روند را ادامه می‌دهیم
🔹مردم نگرانی نداشته باشند؛ دولت ایران دنبال تنش و ناآرامی نیست، اما اجازه نمیدهیم حقوق ما زیر پا گداشته شود

🔺اپ آخرین خبر👇🏻
yon.ir/AsH1b