🔺عارف: سوال از رییس جمهور در شرایط فعلی هیچ توجیهی ندارد

نماینده تهران:
🔹دولتمردان با مردم مستقیم صحبت کنند
🔹انتظار به حق نمایندگان این است که حداقل سالی یکی دو بار نشست صمیمانه‌ای با رییس جمهور داشته باشند که اگر این جلسه تشکیل می‌شد شاید به این سوال ختم نمی‌شد/ایسنا

🔺اپ آخرین خبر👇🏻
yon.ir/AsH1b