♦️رییس کل بانک مرکزی در گفتگوی ویژه خبری:
🔹بازار ارز را عمق می بخشیم
🔹با اجرای بسته دولت شاهد ثبات در بازار ارز خواهیم شد

🔹دغدغه رییس جمهور این هست که اقلام ضروری مردم اعم از دارو و غیره با ارز ۴۲۰۰ تومانی تامین شود و قیمت کالاها تا پایان فروردین ۹۸ تغییری نکند

🔺عمق بازار ثانویه بسیار زیاد خواهد شد

🔺شکل گیری قیمت در بازار ثانویه بر اساس عرضه و تقاضا خواهد بود در قسمت گذاری دخالت نخواهیم کرد / از بانک مرکزی برای مدیریت بازار استفاده خواهیم کرد

🔺ما به التفاوت ارز پالایشگاه ها را از آنها می گیریم
🔺سیاست من اضافه کردن ذخایر ارزی است

🔺وزارت صمت در مورد تشخیص ضروری بودن کالا ها تصمیم گیر است

🔺هر چیزی نرخ ترجیحی و دستوری باشد رانت ایجاد خواهد کرد/ ما میخواهیم کار را شفاف کنیم

@akharinkhabar