تکمیلی/
♦️ اژه ای: دادگاه سه متهم اخلال در اقتصاد کشور به زودی برگزار می شود

🔺سخنگوی دستگاه قضا: یک نفر از کارمندان یکی از معاونت های رئیس جمهور، ۴ دلال و یک صراف نیز امروز با اتهام های اقتصادی بازداشت شدند

🔺اپ آخرین خبر👇🏻
yon.ir/AsH1b