🔺پسته‌ای برای صادرات وجود ندارد/ تولید پسته نسبت به سال گذشته تنها ۴۰ درصد است

انارکی، نماینده رفسنجان:
🔹در سال جاری با توجه به خسارات ۹۰ درصدی باغ‌های پسته استان کرمان که بیش از ۵۰ درصد تولید کشور را در اختیار دارد قطعا پسته‌ای برای صادرات به بازارهای جهانی وجود ندارد/بورس نیوز

🔺اپ آخرین خبر👇🏻
yon.ir/AsH1b