📺همراه با فیلم‌های سینمایی تلویزیون (جمعه ۱۲ مرداد ماه)

🔹فیلم سینمایی «بسوزان»، ساعت ۱۰ از شبکه افق
🔹فیلم سینمایی «بزرگتر از زندگی»، ساعت ۱۱ از شبکه نمایش
🔹فیلم سینمایی «هواپیما ربایی»، ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه پنج
🔹فیلم سینمایی «صندوقچه میداس»، ساعت ۱۴:۳۰ شبکه سه
🔹فیلم سینمایی «پدر و پسر قهرمان»، ساعت ۱۵ از شبکه نمایش
🔹فیلم سینمایی «سزار چاوز»، ساعت ۱۶ از شبکه یک
🔹فیلم سینمایی «همه جا با هم»، ساعت ۱۷:۳۰ از شبکه دو
🔹فیلم سینمایی «یتیم‌خانه ایران»، ساعت ۱۸:۳۰ از شبکه افق
🔹فیلم سینمایی «جسی جیمز»، ساعت ۲۱ از شبکه چهار
🔹فیلم سینمایی «آتشِ لِئو»، ساعت ۲۳ از شبکه دو

@akharinkhabar