💰رئیس اتحادیه طلافروشان: دیگر سکه ای برای عرضه نداریم؛ آرامش در بازار طلافروشان برقرار است اما مشتری نیست/انتخاب
@akharinkhabar