بازدید دکتر فیروزآبادی و مهندس جهرمی از الکام گیمز
در الکام گیمز ۳۱ تیم بازی ساز ایرانی به همت کافه بازار گرد هم آمدند.
بازی ساز ایرانی آمیرزا در نمايشگاه مورد حمایت کافه بازار قرار گرفت.