🔺طرح سوال از رئیس جمهور فردا اعلام وصول می‌شود

نماینده قم در مجلس:
🔹در یک هفته گذشته نمایندگان دولت تلاش فراوانی داشتند تا امضاهای نمایندگان از حد نصاب بیفتد تا سوال از رئیس‌جمهور از دستور کار خارج شود که موفق به این کار نشدند.
🔹این طرح با 80 امضا اعلام وصول شود که طبق قانون این اقدام باید فردا در صحن علنی پارلمان انجام شود.
🔹پس از اعلام وصول این طرح رئیس‌جمهور یک‌ماه فرصت دارد تا با حضور در صجن علنی پارلمان پاسخ نمایندگان را بدهد/تسنیم

🔺اپ آخرین خبر👇🏻
yon.ir/AsH1b